PC Partners sp. z o.o.
 • Pasma świetlne o nieograniczonej długości
 • Nietypowe kształty wg indywidualnych pomysłów
 • Konstrukcje wolnostojące
 • Daszki łukowe o dużym wysięgu
 • Pasma świetle z klapami wentylacynymi i dymowymi
 • Możliwość montażu przy każdym rodzaju pokrycia dachowego
 • Estetyka na najwyższym poziomie
 • Daszki nad wejściami z balustradami
 • Daszki jednospadowe z wiatrołapami
 • Pokrycie konstrukcji drewnianej wielospadowej
 • Pasma świetlne na dachu ze spadkiem
 • Daszki z rynnami
 • Daszki jednospadowe o dowolnym kącie nachylenia
 • Przekrycie ciągów komunikacyjnych
 • Konstrukcja samonośna, wspornikowa

Klapy z napędem elektrycznym

Charakterystyka elektrycznego systemu oddymiana

Elektryczny system oddymiania składa się z kilku urządzeń wzajemnie współpracujących ze sobą, które w momencie powstania pożaru umożliwiają automatyczne lub ręczne otwarcie klap dymowych. Głównym elementem elektrycznego systemu oddymiania jest bezobsługowa centralka sterująca zasilana napięciem 230V/AC ( wyposażona w zasilacz 24V/DC), do której w momencie powstania pożaru wysyłany jest sygnał o powstałym zagrożeniu. Na tej podstawie centralka uruchamia siłownik elektryczny 24V/DC, który otwiera klapę dymową. Każda centralka wyposażona jest w akumulatorowe zasilanie awaryjne umożliwiające pracę systemu w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Instalacja elektryczna musi być wykonana z przewodów o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

Elektryczny system oddymiania może być uruchamiany automatycznie lub ręcznie.

Automatyczne uruchomienie systemu następuje w wyniku:

 1. Odebrania przez centralkę sterująca sygnału z czujki dymowej lub czujki temperaturowej.

Ręczne uruchomienie systemu następuje w wyniku:

 1. Załączenia przycisku alarmowego instalacji oddymiania.
 2. Załączenie przycisku Ręcznego Ostrzegania Pożar ( ROP) z systemu SAP.

ELEKTRYCZNY SYSTEM ODDYMIANIA Z FUNKCJĄ PRZEWIETRZANIA

Poznaj produkty z naszej oferty

Aby zobaczyć dokładny opis danego produktu kliknij w pozycję z listy poniżej: