PC Partners sp. z o.o.
 • Pasma świetlne o nieograniczonej długości
 • Nietypowe kształty wg indywidualnych pomysłów
 • Konstrukcje wolnostojące
 • Daszki łukowe o dużym wysięgu
 • Pasma świetle z klapami wentylacynymi i dymowymi
 • Możliwość montażu przy każdym rodzaju pokrycia dachowego
 • Estetyka na najwyższym poziomie
 • Daszki nad wejściami z balustradami
 • Daszki jednospadowe z wiatrołapami
 • Pokrycie konstrukcji drewnianej wielospadowej
 • Pasma świetlne na dachu ze spadkiem
 • Daszki z rynnami
 • Daszki jednospadowe o dowolnym kącie nachylenia
 • Przekrycie ciągów komunikacyjnych
 • Konstrukcja samonośna, wspornikowa

Klapy z napędem pneumatycznym

Charakterystyka pneumatycznego systemu oddymiania

Zasada działania pneumatycznego systemu napędu klap dymowych polega na wykorzystaniu energii kinetycznej dwutlenku węgla zgromadzonego pod wysokim ciśnieniem w pojemniku ( naboju). W przypadku wystąpienia pożaru następuje automatyczne lub ręczne uruchomienie mechanizmu napędowego. Sygnał wyzwalający ( alarmowy) powoduje przebicie naboju i uwolnienie znajdującego się w nim gazu, który przemieszcza się przewodami instalacji pneumatycznej do siłownika i powoduje wysunięcie się jego tłoczyska. Ruch tłoczyska powoduje otwarcie klapy dymowej, dzięki czemu dym i gorące powietrze znajdują ujście na zewnątrz budynku.

Pneumatyczny system napędu może być uruchamiany automatycznie lub ręcznie.

Automatyczne uruchomienie napędu następuje w wyniku:

 1. Zadziałania ( pęknięcia) bezpiecznika temperaturowego wyzwalacza termicznego. Temperatura zadziałania ( pęknięcia) bezpiecznika wynosi 68 – 141°C
 2. Zadziałania czujników wykrywania pożaru ( np. czujka dymowa) systemu alarmowania pożarowego CSP, jeżeli taki system działa w danym obiekcie.

Ręczne uruchomienie systemu następuje w wyniku:

 1. Załączenia dźwigni bądź przycisku alarmowego umieszczonego w skrzynce alarmowej.
 2. Załączenia ręcznego przycisku alarmowego systemu alarmowania pożarowego SAP.

Instalacja pneumatyczna jest wykonana z rurki miedzianej o średnicy 6 lub 8mm.

PNEUMATYCZNY SYSTEM ODDYMIANIA

PNEUMATYCZNY SYSTEM ODDYMIANIA Z FUNKCJĄ PRZEWIETRZANIA

Poznaj produkty z naszej oferty

Aby zobaczyć dokładny opis danego produktu kliknij w pozycję z listy poniżej: