PC Partners sp. z o.o.
 • Pasma świetlne o nieograniczonej długości
 • Nietypowe kształty wg indywidualnych pomysłów
 • Konstrukcje wolnostojące
 • Daszki łukowe o dużym wysięgu
 • Pasma świetle z klapami wentylacynymi i dymowymi
 • Możliwość montażu przy każdym rodzaju pokrycia dachowego
 • Estetyka na najwyższym poziomie
 • Daszki nad wejściami z balustradami
 • Daszki jednospadowe z wiatrołapami
 • Pokrycie konstrukcji drewnianej wielospadowej
 • Pasma świetlne na dachu ze spadkiem
 • Daszki z rynnami
 • Daszki jednospadowe o dowolnym kącie nachylenia
 • Przekrycie ciągów komunikacyjnych
 • Konstrukcja samonośna, wspornikowa

Płyty poliwęglanowe

Firma pc partners® oferuje dogodny dla naszych klientów sposób zakupu komorowych płyt poliwęglanowych. Jako jedna z nielicznych, a może jedyna, pc partners sprowadza do magazynu płyty 12 i 13-metrowe. Dzięki temu nasi Klienci mają najmniejsze z możliwych odpady.

Dokładne przycinanie płyt na wymiar wykonujemy bez żadnej dodatkowej opłaty. Możliwe jest również przycinanie formatek w miarę wykonywania montażu lub pomiarów na konstrukcji. Nasi Klienci unikają wówczas pomyłek przy zamówieniu wynikających z niedokładnego lub nieaktualnego przedmiaru robót.

Bierzemy na siebie ryzyko pomyłki przy cięciu płyt. Takie pomyłki bywają bardzo kosztowne. Oprócz straty materiału dochodzą odpady wynikające z innego rozkroju nowej płyty i koszty transportu. Na życzenie profesjonalnie oklejamy brzegi płyt z otwartymi komorami za pomocą oklejarek z taśmami Anti Dust® (pełnymi i paroprzepuszczalnymi). Te taśmy zabezpieczają płyty przed zabrudzeniem lub zawilgoceniem w czasie długiej eksploatacji.

W uzupełnieniu naszej kompleksowej obsługi Klienta polecamy szeroki asortyment własnych profili pc partners® do mocowania płyt oraz służymy doradztwem technicznym w zakresie poprawnego montowania elementów z płyt poliwęglanowych.

Każdorazowo po cięciu czyścimy komory płyty z opiłków sprężonym powietrzem o ciśnieniu 8at. Zawsze otrzymujecie Państwo czysty i zabezpieczony przed zabrudzeniem w czasie transportu materiał.

UWAGA !! PŁYTY POLIWĘGLANOWE NALEŻY INSTALOWAĆ STRONĄ Z FILTREM UV NA ZEWNĄTRZ

Magazynowanie: Płyty poliwęglanowe należy przechowywać, chroniąc przed wpływem czynników atmosferycznych, takich jak promieniowanie słoneczne, deszcz itp. Płyty należy składować poziomo na paletach, zabezpieczając przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych na zadrukowaną folię ochronną, gdyż przy długotrwałym naświetlaniu istnieje ryzyko zwulkanizowania nadruku na płytach.

Transport: Przy transporcie należy chronić płyty poliwęglanowe przed zarysowaniem i uszkodzeniem krawędzi. Każda płyta zabezpieczona jest obustronnie folią ochronną. Brzegi płyt z otwartymi komorami zabezpieczone są taśmą samoprzylepną na czas transportu i składowania. Folie i taśmy usuwać należy dopiero bezpośrednio przed instalacją lub obróbką płyt.

Cięcie: Płyty poliwęglanowe mogą być łatwo i dokładnie cięte przy pomocy typowych narzędzi, takich jak piły tarczowe i taśmowe, czy ręczne lub elektryczne piły do metali. Należy stosować piły tarczowe o ostrzach drobnozębnych lub trójzębnych. W czasie cięcia należy pozostawić na płycie folię ochronną dla zabezpieczenia przed porysowaniem. Pył powstały w czasie cięcia należy usuwać z kanałów sprężonym powietrzem. Bezpośrednio po cięciu i oczyszczeniu kanałów konieczne jest oklejenie krawędzi zalecaną przez producenta płyt poliwęglanowych taśmą ochronną.

Wiercenie otworów: Do wiercenia w płytach poliwęglanowych można używać standardowych wierteł krętnych lub wierteł o płaskim poszerzonym świdrze. Doskonałe efekty daje stosowanie wierteł z nakładką z węglików spiekanych, używać je można bez płynów chłodzących. UWAGA! Wiercony otwór nie może znajdować się bliżej niż 40mm od krawędzi płyty. Wysoki w porównaniu z innymi materiałami współczynnik rozszerzalności termicznej ( 6,7 x 105m/mK) powoduje konieczność pozostawienia przestrzeni dla swobodnego rozszerzania płyt. Zapobiegnie to jej wygięciu i powstawaniu naprężeń wewnętrznych a w konsekwencji pękaniu.

Oklejanie: Jednym z ważniejszych aspektów płyt poliwęglanowych jest zabezpieczenie krawędzi z otwartymi kanałami. Stosowane są dwie metody zabezpieczania kanałów: Metoda 1: górna krawędź płyty oklejona taśmą „pełną”, dolna krawędź oklejona taśmą „paro przepuszczalną”. Zalety: zabezpieczenie przed penetracją pyłów frakcji powyżej 40 mikronów, wentylacja kanałów zapobiegająca nadmiernej kondesacji. Metoda 2: stosowana przy instalacji w środowisku o wysokim zapyleniu, niskiej wilgotności, przy braku różnic temperatur wewnętrznej i zewnętrznej. Obie krawędzie oklejone taśmą „pełną”. Zalety: zabezpieczenie przed penetracją pyłów. Wady: możliwość kondesacji pary wodnej, ryzyko wystąpienia glonów.

Odporność chemiczna: Płyty poliwęglanowe charakteryzują się wysokim stopniem odporności chemicznej zwłaszcza wobec środków o odczynie kwaśnym. Szczegółowych informacji dotyczących odporności chemicznej udziela dystrybutor.

Nie wolno ! Stosować uszczelek PCV, stosować uszczelniaczy octowych, stosować środków czyszczących o silnym odczynie alkaicznym, używać ostrych narzędzi do czyszczenia płyt poliwęglanowych, wchodzić na płyty, do montażu płyt poliwęglanowych nie wolno stosować uszkodzonych taśm, myć nagrzanych płyt poliwęglanowych wystawianych na działanie słońca lub wysokich temperatur, do czyszczenia płyt poliwęglanowych nie wolno stosować benzenu, benzyny, acetonu.

Powyższa instrukcja powstała w oparciu o instrukcje techniczne producentów płyt poliwęglanowych. Szczegółowa instrukcja techniczna i instrukcja czyszczenia płyt są dostępne na życzenie klienta.

Poznaj produkty z naszej oferty

Aby zobaczyć dokładny opis danego produktu kliknij w pozycję z listy poniżej: